Duurzame mobiliteit

Op grond van de effecten van mobiliteit op CO2 emissies kan een voorkeursvolgorde worden bepaald van modaliteiten die beleidsmatig de voorkeur verdienen vanuit klimaatperspectief.

Modaliteit voorkeur in volgorde van duurzaamheid:

  1. Fietsen (deelfiets) en wandelen

  2. Preventie

  3. Elektrisch openbaar vervoer

  4. Elektrisch deelvervoer (auto/scooter/light electric vehicle).

  5. Fossiel aangedreven openbaar vervoer

  6. Elektrisch privé-vervoer

  7. Fossiel aangedreven deelvervoer (auto/scooter)

  8. Fossiel aangedreven privé-vervoer