Gemeentelijk beleid

Veel gemeenten hebben in coalitie-akkoorden of beleidsplannen een klimaatdoelstelling opgenomen. Daarnaast speelt in grotere steden ook de luchtkwaliteit eem belangrijke rol. Inzake fijnstof is er geen grens waaronder gezondheidseffecten uitblijven. Sommige gemeenten streven naar de normen die de WHO heeft bepaald, die scherper zijn dan die van de EU.

Op deze pagina leggen we uit waarom elektrisch autodelen een van de peilers is om deze doelstellingen te bereiken.

Hierbij is het van belang te kijken naar de factoren die elektrisch autodelen herbergt:

 1. Autodeel systeem kan groot deel van wagenpark vervangen
  Uit diverse onderzoeken blijkt dat deelauto's 4 tot 10 gewone auto's kunnen vervangen. In binnensteden geeft dit 'lucht', letterlijk en figuurlijk.
  u moet hier wel een kanttekening worden geplaatst omdat deze cijfers niet voor de hele populatie gelden. Dit betreft het 'laaghangend fruit'.
 2. Elektrische mobiliteit maakt de overstap naar duurzame bronen mogelijk
  Ook als elektrische auto's worden opgeladen met 'vieze' stroom is er nog een positief milieueffect omdat de verbrandingsmotor de zwakke schakel is in de keten (25% rendement). Wanneer elektrische auto's worden opgeladen met schone stroom (wind, zon, watrekracht) rijden zij grotendeels klimaatneutraal rond.
 3. Gezondere stadsbewoners
  Stadsbewoners leven korter vanwege luchtvervuiling. Daarom wil de EU in steden de brandstofmotor uitbannen.
 4. Naar een onderhoudsarm autopark
  Doordat een elektrische auto veel minder bewegende onderdelen heeft en geen verbranding kent, vindt er nauwelijks slijtage plaats. Het verbruik van onderdelen is dus minimaal, hetgeen positief uitwerkt.

TNO bracht recent voor elektrische auto's die op schone stroom rijden, het milieuvoordeel duidelijk in beeld:


Figuur: Bron CO2-emissies van conventionele en elektrische auto’s op basis van 220.000 km. Fabricage voertuig is inclusief onderhoud en recycling (sloop) (TNO, 7 April 2015).

Kortweg is een elektrische auto dus ruim een factor 3 keer schoner dan een auto met brandstofmotor.

Als elektrisch rijden worden gecombineerd met autodelen ontstaat een 'multiplier effect'. Hoe groot deze is, hangt van veel factoren af. Maar een realistsche raming is dat een deelauto drie prive-auto's kan vervangen. Dan komt een emissiereductie van 85% in beeld.
En dat is een reductie die -indien dit ook in andere sectoren wordt bereikt- voldoende om de CO2 concentratie te stabiliseren.


Bron: zie ook:X<\/b><\/td><\/tr>Kaart<\/a><\/td><\/tr>Ontruimen na een kernramp<\/a><\/td><\/tr><\/table>');">kaart/De-effecten-van-autodelen-op-autogebruik">Tijdschrift Vervoerswetenschap 2015