Economische effecten

Als automobilisten massaal overstappen op (semi-)elektrische aandrijving, daalt niet alleen de CO2-uitstoot aanzienlijk, maar worden ook miljarden euro’s bespaard op de gezondheidszorg en olie-import. Dat stellen Britse onderzoekers van Cambridge Econometrics.

Eigenaren: lagere energiekosten
Volgens het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het European Climate Foundation, profiteren eigenaren van zeer zuinige (hybride)auto’s nu al van ruim 800 euro lagere energiekosten per jaar. In het geval van een volledig elektrische auto loopt dat al gauw op tot ruim 1.300 euro per jaar.

Daling olieverbruik
Cambridge Econometrics stelt dat als in 2030 circa zes miljoen EV’s in Groot-Brittannië rijden, het landelijke olieverbruik maar liefst 40 procent daalt. Ofwel een regelrechte miljardenbesparing.

Besparing kosten gezondheidszorg
De CO2-uitstoot zal tegen 2030 met 47 procent zijn gedaald. De onderzoekers verwachten zelfs een daling van 80 procent in 2050. Samen met de aanzienlijke reductie van stikstofoxiden en fijnstof heeft dat directe gevolgen voor de volksgezondheid. Die gaat er namelijk op vooruit, waardoor de kosten daarvan circa 1,4 miljard euro dalen.

Duurzame infrastructuur
In het onderzoek wordt wel gewezen op het feit dat de massale uitrol van elektrisch rijden in Groot-Brittannië – naar verwachting zes miljoen EV’s in 2030 en 23 miljoen in 2050 – en de bijbehorende financiële voordelen, alleen kunnen worden gerealiseerd als de infrastructuur meebeweegt. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor duurzame energie om de EV’s op te laden, afkomstig van bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens.